TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Một doanh nghiêp muốn tồn tại và phát triển tốt thì phải dựa trên các quy phạm pháp luật để tạo dựng nên một cơ sở nền móng vững chắc về pháp lý trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Văn phòng luật sư Long Cường với kinh nghiệm chuyên sâu và […]

CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

CÔng BỐ MỸ PhẨm NhẬp KhẨu CẦn NhỮng ThỦ TỤc GÌ

Trước khi đưa mỹ phẩm ra thị trường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ phải thực hiện công bố mỹ phẩm. Đây là thủ tục bắt buộc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định. Về cơ bản, mỹ phẩm là một chất hoặc chế phẩm được sử […]