Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2020?

Thue thu nhap doanh nghiep, nhưng dieu can biet thue thu nhap doanh nghiep

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp năm 2020? 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? Đối tượng nộp TTNDN được quy định tại Điều 2 thông tư 78/2014/TT-BTC, cụ thể như sau: Người nộp TTNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh […]