CÔNG BỐ MỸ PHẨM NHẬP KHẨU CẦN NHỮNG THỦ TỤC GÌ?

CÔng BỐ MỸ PhẨm NhẬp KhẨu CẦn NhỮng ThỦ TỤc GÌ

Trước khi đưa mỹ phẩm ra thị trường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sẽ phải thực hiện công bố mỹ phẩm. Đây là thủ tục bắt buộc được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định. Về cơ bản, mỹ phẩm là một chất hoặc chế phẩm được sử […]