Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh

Giải Quyết Tranh Chấp Trong Hợp đồng Kinh Doanh

Khách hàng hỏi Văn Phòng Luật Sư Long Cường Doanh nghiệp A có trụ sở tại Việt Nam ký kết 1 hợp đồng mua bán hàng hóa với doanh nghiệp B có trụ sở tại Singapore, Trong hợp đồng các bên thỏa thuận như sau: ” Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan […]