Hỏi về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Vphc 3101143851

Khách hàng hỏi Văn Phòng Luật Sư Long Cường Doanh nghiệp M chuyên kinh doanh các mặt hàng thực phẩm nhập khẩu. Ngày 10/6/2017, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện doanh nghiệp này đang phân phối mặt hàng sữa bột trẻ em có nhãn gốc bằng Tiếng […]